Opis projekta

Klijent:  GIKIL d.o.o. - Koksara
Lokacija:   Lukavac
Godina izvršavanja radova:   2023
Opremanje:  DMF Office

XELLA
Opis projekta Klijent: XELLA Lokacija: Tuzla Godina izvršavanja radova: 2022 Opremanje: DMF Office...
IMS - Investment Marketing Sales
Opis projekta Klijent: IMS - Investment Marketing Sales Lokacija: Sarajevo Opremanje: DMF Office...