Opis projekta

Klijent:   Internističko-kardiološka ordinacija
Lokacija:   Stupine
Godina izvršavanja radova:   2016
Opremanje:  DMF Office

Deplast d.o.o
Opis projekta Klijent: Deplast d.o.o Lokacija: Tuzla Godina izvršavanja radova: 2017 Opremanje: DMF Office...
Behram-begova medresa Tuzla
Opis projekta Klijent: Behram-begova medresa Tuzla Lokacija: Irac, Tuzla Godina izvršavanja radova: 2017 Opremanje: DMF Office...