Page 5 - DMF Katalog Promo 2020
P. 5

NOTESI
                            Notesi # 003


                         Soft
                      Novo touch
                                    Novo
                            Soft
                         Novo touch

        +'(+* '10%& 6 , '+2 *&! *+0!/ ƵĆ "+.) 0
        +#+ * 6 , '+2 *&! )+ !( *+0!/ č ǫ.!)!*Č %!* Č *0 .%+ +0!Č  .% Č +.+ +Č
        Ƶ( )+Č +* +Č %*+Č Ƶ(% *0!Č /(+Č +*0! ƫ .(+Č ǫ /!(Č !# /Č ǫ!(" /0        BOX A5 // 34.409.10
              Ƶ Ƶ
         %)!*6%& č āćċĆ 4 ĂĂċą 4 Ăċĉ )  '+2 *&!č ĂĀ .!,+.1^!*  %)!*6%& Æ0 ),!č āĀ 4 ą )
         .!,+.1^!* Æ0 ), č /%0+Č %#%0 (* Æ0 ),

                                           Real leather       ăąċąāĉċāĀ ăąċąāĉċĂĀ
        ALCANTARA 34.418
        NOTES A5 FORMATA
         +0!/ / ,+.0"+(%+) / '+ö*+) + (+#+)Č + 0*%) ö!,+2%) 6 ' .0% ! % +'1)!*0 % .ö ^!) 6 +(+2'1
         *&%ö*% (+'č + Æ0 ), * * '.!) +"/!0*+) ĉĀ #ĥ)Ă , ,%.1Č āĊĂ /0. *! / (%*%& )  0!.%& ( 6 + ( # *&! '+.% !č '+ö
         %)!*6%& č āĊ 4 ĂĂċĆ 4 ĂċĆ )  '+2 *&!č ĂĀĥā .!,+.1^!*  %)!*6%& Æ0 ),!č ć 4 ą )
         .!,+.1^!* Æ0 ), č ( /!./' #. 21. Č /12% ö%#Č /%0+ Æ0 ), Č %#%0 (* Æ0 ),

       ăąċąāĂċāĂ ăąċąāĂċĂă ăąċąāĂċăĀ ăąċąāĂċąĀ ăąċąāĂċĆā ăąċąāĂċćĀ
        BREMEN 34.412
        NOTES A5 FORMATA
         +0!/ / 6 + (&!*%) %2% ) Č .*+) %2% +) '*&%ö*+# (+' Č !( /0%^*+) 0. '+)Č .ö ^!) 6 +(+2'1 % ö!,+) *
        1*10. Æ*&+& /0. *% 6 *&! '+.% ! *&%ö*% (+'č + Æ0 ), * *  !(+) +"/!0*+) ĉĀ #ĥ) , ,%.1Č āĊĂ /0. *! / (%*%& )  192
                             Ă
         0!.%& ( 6 + ( # *&! '+.% !č 0!.)+ +/!0(&%2 !'+ '+ö  %)!*6%& č āąċą 4 Ăāċą )  '+2 *&!č ĂĀ
         .!,+.1^!* Æ0 ), č /12% ö%#Č /%0+Č "+(%& 0%/ 'Č %#%0 (* Æ0 ),
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10