Opis projekta

Klijent:  GIKIL d.o.o. – Koksara
Lokacija:   Lukavac
Godina izvršavanja radova:   2023
Opremanje:  DMF Office